Konst i domkyrkan

Om man besöker Uppsala och stiger in i den fantastiska Uppsala Domkyrka kommer man att få ta del av fantastisk konst. Många kyrkor i Sverige är rikt dekorerade av stora konstnärer och Uppsala Domkyrka är smyckad med fantastisk konst och mängder av vackra ting.De flesta människor som hälsar på här i Uppsala besöker Domkyrkan. Denna mäktiga Gotiska katedral började byggas redan på 1200-talet och invigdes mer än 150 år därefter. Här finns stora kulturella skatter. Här kan man vandra omkring i timmar och bara upptäcka mer och mer av all den konst man kan se i golv, på väggar och i tak. Vi ger tips på några av verken och du kan också besöka Uppsala Domkyrkas hemsida för att läsa mer om vad man kan se och vilka arrangemang man kan bevittna i domkyrkan vid olika tidpunkter. En överskådlig och kortfattad information om domkyrkan hittar du också här.

Att se i Uppsala Domkyrka

Kyrkan har vid olika tillfällen drabbats av bränder liksom övriga Uppsala och restaureringar har gjorts av bland annat den store arkitekten Helgo Zettervall under 1800-talet. Vid den omfattande restaureringen under andra halvan av 1900-talet tillkom vackra väggtextiler i några av kapellen och under 2000-talet fick domkyrkan Det uppochnervända trädet. Under åren har mer konst tillförts kyrkan och något du inte bör missa är den vackra skulpturen Maria av Anders Widoff.Det man oftast söker efter när man träder in i kyrkan är i första hand de vackra relikskrinen. Här finns i första hand Erik den heliges underbara relikskrin. Här finns också ett mycket vackert relikvarie skapat av konstnärerna Bengt Olof Kälde och Olof Sundqvist som innehåller en flisa av heliga Birgittas höftben. Denna skänktes i slutet av 1980-talet av Birgittasystrarna.När man besöker Uppsala Domkyrka skall man ta sig tid att besöka domkyrkans museum som ligger i det norra tornet. Här finns en underbar samling, kanske Europas vackraste, av textilier och skrudar från medeltiden. Här kan man bland annat också se de kläder som Nils och Erik Sture var klädda i när de så brutalt avrättades på Uppsala slott under 1500-talet.

Besöka Uppsala Domkyrka

Uppsala Domkyrka besöks av mängder av turister varje år. Vid vissa tillfällen på året är det mer människor i Uppsala och det är särskilt då våren välkomnas och vid juletider. Ibland sammanfaller de kyrkliga högtiderna med de stora aktiviteterna som arrangeras av Uppsala studenter. Detta kan göra att det kan vara svårt att hitta boende i Uppsala under vissa tider av året. Vi vill tipsa om en sida där man har stor hjälp att hitta ett bra hotell i Uppsala. När du klickar här kommer du till en bokningssida för hotell där i stort sett alla hotell i Uppsala är samlade. Tänk på att vara ute i god tid för att boka hotell vid de större högtiderna under året.